Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanych dalej RODO, informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROFIWRO Ziemowit Lubawy, ul. Franciszka Stefczyka 1A/5, 51-662 Wrocław, NIP: 8961023118

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia zaświadczeń, faktur, sporządzenia umów współpracy lub w podobnym charakterze oraz w celach księgowych, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO,

  2. Podane przez Panią/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane osobom trzecim,

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania naszej współpracy, aż do czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą, przez okres wymagany przepisami prawa,

  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  6. Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  do wystawienia dokumentów wymienionych w punkcie 2.

RODO

PROFIWRO

PROFIWRO Ziemowit Lubawy  -  Copyright © 2021  -  wszystkie prawa zastrzeżone

Franciszka Stefczyka 1a/5

51-662 Wrocław

 

 

+48 501 326 834

 

 

biuro@profiwro.com

Produkty:

PROFIWRO Ziemowit Lubawy

Jesteśmy specjalistami w ogrzewaniu i instalacjach sanitarnych.
Przemawia za nami doświadczenie i rzetelność.